Jagiellonian University Repository

Fundusze venture capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Europie i Polsce

pcg.skipToMenu

Fundusze venture capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Europie i Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Jamrozik, Marek pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:29:26Z
dc.date.available 2020-07-26T14:29:26Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204888
dc.language pol pl
dc.title Fundusze venture capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Europie i Polsce pl
dc.title.alternative Venture capital funds as a source of funding for small and medium enterprises in Europe and Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przybliżenie działalności funduszy venture capital i ich zakresu wykorzystania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Europie i Polsce. Przedstawiono wady i zalety tej metody pozyskiwania kapitału oraz etapy rozwoju funduszy venture capital na europejskim i polskim rynku kapitałowym. Motywem podjęcia przez autora tego tematu była chęć przedstawienia zakresu wykorzystania tych inwestycji w europejskim i polskim sektorze MSP. Autor niniejszej pracy stawia tezę, że pomimo ciągłego rozwoju inwestycji venture capital w Europie i Polsce, ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany, a większość małych i średnich przedsiębiorców wybiera inne źródła pozyskiwania kapitału. W celu potwierdzenia tej tezy prześwietlono działalność inwestycji venture capital oraz skalę ich wykorzystania przez europejski i polski sektor MSP. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis is to present the operations of venture capital funds and their level of implementation in the small and medium enterprise sector in both Europe and Poland. The advantages and disadvantages of this method of employing resources as well as the stages of venture capital development in the European and Polish SME are presented here. The motive for investigating this topic was to discuss the level of implementation of these investments in the European and Polish SME. The author proposes the thesis that in spite of an ongoing development of venture capital in Europe and Poland, its potential is still not efficiently utilised. In order to confirm this assumption the author has investigated the operations of venture capital investments as well as their level of implementation in the European and Polish SME. pl
dc.subject.pl małe i średnie przedsiębiorstwa – MSP – venture capital pl
dc.subject.en small and medium enterprises – SME – venture capital pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97494-130451 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)