Jagiellonian University Repository

Identyfikacja użytkowników i uwierzytelnianie dokumentów na przykładzie Indywidualnego Konta Zdrowotnego w Grupie Scanmed

pcg.skipToMenu

Identyfikacja użytkowników i uwierzytelnianie dokumentów na przykładzie Indywidualnego Konta Zdrowotnego w Grupie Scanmed

Show full item record

dc.contributor.advisor Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.contributor.author Pysyk, Inez pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:28:33Z
dc.date.available 2020-07-26T14:28:33Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204874
dc.language pol pl
dc.title Identyfikacja użytkowników i uwierzytelnianie dokumentów na przykładzie Indywidualnego Konta Zdrowotnego w Grupie Scanmed pl
dc.title.alternative Identification of users and authentication of the documents on the example of the Individual Health Accounts in the Group Scanmed Multimedis. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy identyfikacji użytkowników i uwierzytelniania dokumentów na przykładzie Indywidualnego Konta Zdrowotnego w Grupie Scanmed Multimedis SA. W pierwszym rozdziale autorka charakteryzuje definicje społeczeństwa informacyjnego oraz narzędzi, dzięki którym w tym społeczeństwie można bezpiecznie funkcjonować, takich jak: podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, certyfikat, klucze publiczny i prywatny. Dodatkowo w tym rozdziale znajdziemy informacje dotyczące prawnych regulacji elektronicznego obrotu prawnego w Polsce i w Unii Europejskiej. Rozdział drugi jest poświęcony systemom informacyjnym i – w szczególności informatycznym. Znajdziemy tu informacje o platformie ePUAP, Systemie Informacji Medycznej oraz o Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia. W rozdziale trzecim autorka charakteryzuje spółkę Scanmed Multimedis, sposoby jej funkcjonowania oraz zakres działalności. Czwarty rozdział jest rozdziałem w pewnym sensie rozdziałem badawczym. Autorka opisuje funkcjonowanie Indywidualnego Konta Zdrowotnego oraz Karty Zdrowia Pacjenta w Scanmedzie oraz zwraca uwagę na zalety i wady tego systemu w odniesieniu do tradycyjnej kartoteki papierowej. pl
dc.abstract.en This paper is concerned with user identification and authentication of documents on the example of the Individual Health Account in the Group Scanmed Multimedis.The first chapter characterizes the information of society definitions and tools so that in this society can function safely, such as: electronic signature, electronic seal, certificate, public and private keys. In addition, this chapter contains information on the legal regulation of electronic legal transactions in Poland and the European Union.The second chapter is devoted to information systems and - in particular information technology. We find here information about ePUAP, Medical Information System and the National Health Care System.The third chapter characterizes the company Scanmed Multimedis, its ways of functioning and scope of activities.The fourth chapter is a chapter in a sense, a research section. The author describes the functioning of Individual Account Health and Patient Health Card in Scanmed and highlights the advantages and disadvantages of this system for traditional paper records. pl
dc.subject.pl identyfikacja danych, uwierzytelnianie dokumentów, System Informacji Medycznej, Indywidualne Konto Zdrowotne, Grupa Scanmed Multimedis, e-usługi, system informacyjny. pl
dc.subject.en data identification, authentication of documents, the Medical Information System, Individual Health Account, the Group Scanmed Multimedis, e-services, information system. pl
dc.contributor.reviewer Topór-Mądry, Roman [SAP20001805] pl
dc.contributor.reviewer Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97479-159962 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy inspekcja sanitarna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)