Jagiellonian University Repository

Własności funkcji wypukłych

pcg.skipToMenu

Własności funkcji wypukłych

Show full item record

dc.contributor.advisor Pawłucki, Wiesław [SAP11009942] pl
dc.contributor.author Przydatek, Jan pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:47:39Z
dc.date.available 2020-07-26T13:47:39Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204234
dc.language pol pl
dc.title Własności funkcji wypukłych pl
dc.title.alternative Property of convex functions pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Ciągłość funkcji wypukłych, twierdzenia ciągłości. Twierdzenie o homeomorfizmie miedzy zbiorem wypukłym zwartym a kulą jednostkową domkniętą. Podstawowe własności funkcji wypukłych. Funkcje lokalnie Lipshitzowskie. pl
dc.abstract.en Continuity of convex functions, Continuity theorems. Homeomorphism between convex and compact subsets and closed unit-ball. Basic property of convex functions. Functions locally Lipschitzian. pl
dc.subject.pl Funkcje, wypukłe, ciągłość, homeomorfizm, półciągłość, lokalnie Lipshitzowskie. pl
dc.subject.en Convex, functions, Continuity, Homeomorphism, semi-continuous, locally Lipschitzian. pl
dc.contributor.reviewer Pawłucki, Wiesław [SAP11009942] pl
dc.contributor.reviewer Lewandowski, Arkadiusz pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96787-162125 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka w ekonomii pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)