Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentką z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentką z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Show full item record

dc.contributor.advisor Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.author Lipniewska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:32:39Z
dc.date.available 2020-07-26T13:32:39Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204005
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentką z wysiłkowym nietrzymaniem moczu pl
dc.title.alternative Model of care for patients with stress incontinence. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Temat: „Model opieki nad pacjentką z wysiłkowym nietrzymaniem moczu”.Wstęp: WNM jest to niekontrolowane gubienie moczu, spowodowane zwiększeniem aktywności tłoczni brzusznej. Dokładny mechanizm powstania nie jest do końca poznany. Schorzenie dotyczy około 25% kobiet wieku rozrodczym i co drugą kobietę po menopauzie. NM poddaje się leczeniu zachowawczym jak i w zaawansowanych przypadkach, leczeniu operacyjnym, np. metodą Bruch’a. Końcowy efekt terapeutyczny w większości przypadków znacząco poprawia komfort i jakość życia.Cel: Celem było przedstawienie aktualnej wiedzy na temat NM oraz opracowanie autorskiego indywidualnego modelu opieki pielęgniarskiej nad kobietą, której ten problem dotyczy.Materiały i metody: Praca ma charakter poglądowy oraz została napisana na podstawie aktualnej literatury dotyczącej nietrzymania moczu. Wyniki i wnioski: Najczęściej występujące problemy zdrowotne i pielęgnacyjne u tych kobiet to m.in. alienacja, niska samoocena, zaburzenia depresyjne, deficyt wiedzy. Indywidualnie dobrane interwencje pielęgniarskie pozwoliłyby tym kobietom podnieść jakość codziennego życia. pl
dc.abstract.en Subject: Model of care for patients with stress incontinence. Background: Increased activity of abdominal wall muscles causes uncontrolled urine shedding (stress incontinence). The exact mechanism is still unknown. This disease concerns 25% of women of childbearing potential and every second woman after the menopause. The treatment is based on conservative therapy and surgical therapy (e.g. Bruch’s method) - if disorder is in an advanced stage. The final effect of the treatment increases the comfort and quality of life. Aim: The aim of this work is to present the current literature on stress incontinence and also to create an authorial nursing model of care for a woman who has this problem. Material and Methods: This work is illustrative and has been written on the base of the current literature about stress incontinence. Results and conclusions: The most common health and nursing problems of these women are: alienation, low self-esteem, depressive disorders, knowledge deficits. The nursing interventions should be individualised for every woman, because it helps increase the quality of life. pl
dc.subject.pl nietrzymanie moczu, kobieta, jakość życia, leczenie, model opieki pl
dc.subject.en Stress incontinence, woman, quality of life, therapy, model of care. pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96542-164703 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)