Jagiellonian University Repository

Samowola budowlana

pcg.skipToMenu

Samowola budowlana

Show full item record

dc.contributor.advisor Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.author Górska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:54:54Z
dc.date.available 2020-07-26T12:54:54Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203416
dc.language pol pl
dc.title Samowola budowlana pl
dc.title.alternative Unauthorized construction pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy Samowola budowlana. Za samowolę budowlaną uznaje się prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem prawa. Sytuacja ta ma miejsce, gdy obiekt budowlany bądź jego część został wzniesiony bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu wniesionego przez właściwy organ administracji. Samowolą budowlaną jest również wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Główne rozważania oparto na ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. W poszczególnych rozdziałach pracy omówiono aspekty przedmiotowe oraz podmiotowe samowolii budowlanej, sposoby w jakie może ona powstać. W ostatnich rozdziałach określono również konsekwencje, stworzenia samowoli budowlanej szczególny nacisk kładąc na nakaz rozbiórki orzekany w przypadku braku legalizacji samowoli. pl
dc.abstract.en The theme of my work is unauthorized construction. Unauthorized construction means to carry out construction work in violation of the law. This situation occurs when building, object or its part were built without the required permit, notification or despite opposition by the competent authority. The main considerations are based on the Act of 7 July 1994r.- Construction Law. The individual chapters discusses aspects of the issue, and symptoms of unauthorized construction, including ways in which it can arise. In the last chapters the thesis describes the consequences of the creation of illegal construction focusing on demolition order predicated on the absence of legalization. pl
dc.subject.pl samowola budowlana, decyzja o nakazie rozbiórki, klasyfikacja, specyfika,rodzaje, postępowanie legalizacyjne pl
dc.subject.en unauthorized construction, the decision of demolition, grading, specifics, types, proceedings legalization pl
dc.contributor.reviewer Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95906-125828 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)