Jagiellonian University Repository

Orzekanie niezależnie od kierunku zaskarżenia, granic zaskarżenia oraz podniesionych zarzutów na podstawie art. 440 k.p.k

pcg.skipToMenu

Orzekanie niezależnie od kierunku zaskarżenia, granic zaskarżenia oraz podniesionych zarzutów na podstawie art. 440 k.p.k

Show full item record

dc.contributor.advisor Światłowski, Andrzej [SAP11014824] pl
dc.contributor.author Klonowski, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:57:39Z
dc.date.available 2020-07-26T11:57:39Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202524
dc.language pol pl
dc.title Orzekanie niezależnie od kierunku zaskarżenia, granic zaskarżenia oraz podniesionych zarzutów na podstawie art. 440 k.p.k pl
dc.title.alternative Reaching the verdict notwithstanding the scope of appeel, the limits of apeel and raisen objections on the base of the article 440 of the Code of Criminal Procedure. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. jest dążenie do zwiększenia kontradyktoryjności procesu. Modelowej zmianie ulec ma również postępowanie odwoławcze, w którym odmiennie niż obecnie, kluczowe znaczenie odgrywać będzie właściwie sformułowany środek odwoławczy. Sąd odwoławczy w każdym przypadku ograniczony będzie nie tylko zakresem zaskarżenia, ale również podniesionymi przez stronę zarzutami. Równocześnie, w nowelizacji nie przewidziano zmiany art. 440 k.p.k. stanowiącego nie tylko prawo, ale i obowiązek sądu wydania orzeczenia poza granicami zaskarżenia i podniesionymi zarzutami w przypadku ujawnienia się jednej z względnych przyczyn odwoławczych o poważniejszym znaczeniu. Zasada dyspozycyjności zostaje ograniczona z uwagi na art. 440 k.p.k. zarówno poprzez możliwość rozpoznania środka odwoławczego pomimo jego cofnięcia, jak poprzez możliwość orzeczenia poza granicami zaskarżenia i podniesionymi zarzutami. Konieczność tak szerokiego badania orzeczenia rodzi zasadnicze pytanie o zerwanie w postępowaniu odwoławczym z koncepcją tzw. kontroli totalnej. Dodatkowo, możliwość orzekania na podstawie art. 440 k.p.k. nie została właściwie uwzględniona przez ostatnią nowelizację art. 437 § 1 k.p.k. która ogranicza kasatoryjność w postępowaniu odwoławczym do zupełnego minimum. pl
dc.abstract.en Pursuing to increase adversarial nature of criminal proceedings was the main goal of the amendment to the Code of Criminal Procedure, that becomes effective on 1 July 2015. The amendment introduces also changes in the model of appellate procedure. Unlike the present model, properly worded appeal will have the main role in the new procedure. In each case, the appellate court will be limited not only by the scope of the appeel but also by risen objections. Simultaneously, the amendment does not change the article 440 of the Code of Criminal Procedure, which states for the court the obligation to reach a verdict over the scope of appellation and rised objections limits when one of the inabsolute reasons for appeal has occured. In the light of the article 440 of the Code of Criminal Procedure, the principle of availability is limited by the possibility to examine the appelation despite it was revoked. It is also limited by the possibility to reach the verdict over the scope of appeal and risen objections. The obligation to examine the case so widely continues the idea of full control of the case. Moreover, the possibility to pass the judgement basing on the article 440 of the Code of Criminal Procedure was not taken under consideration in the newest amendment to the article 437 § 1 of the Code of Criminal Procedure. Hereinabove mentioned provision limits the cassatorial judgement during the the appeal procedure to nothing more than it is absolutely necessary. pl
dc.subject.pl kierunek zaskarżenia, zakres zaskarżenia, zarzuty odwoławcze, rażąca niesprawiedliwość wyroku, postępowanie karne, art. 440 k.p.k. pl
dc.subject.en the scope of appeel, the limits of apeel, raisen objections of apeel, Criminal Procedure pl
dc.contributor.reviewer Światłowski, Andrzej [SAP11014824] pl
dc.contributor.reviewer Czarnecki, Paweł pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94987-125951 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)