Jagiellonian University Repository

Enterprise resource management : new dimensions and problems

pcg.skipToMenu

Enterprise resource management : new dimensions and problems

Show full item record

dc.contributor.author Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.date.accessioned 2016-01-22T14:26:15Z
dc.date.available 2016-01-22T14:26:15Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0044-1619 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20060
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Enterprise resource management : new dimensions and problems pl
dc.title.alternative Zarządzanie zasobami organizacji : nowe wymiary i problemy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 277-289 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/108547/edition/94188/content pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego tekstu jest ukazanie ważniejszych spośród nowych wymiarów i problemów zarządzania zasobami organizacji, postrzeganych z perspektywy przyczyniania się tych zasobów do tworzenia przewagi strategicznej. Omówiono między innymi: współczesne dylematy terminologiczne towarzyszące zasobom organizacji, obecne klasyfikacje zasobów organizacji oraz ich znaczenie poznawcze i utylitarne, rolę zasobów organizacji w budowaniu przewagi strategicznej, podejście sytuacyjne do zarządzania zasobami, rosnącą rolę kapitału relacyjnego. pl
dc.abstract.en The purpose of the hereby paper is to present the most important new dimensions and problems of enterprise resource management as perceived in terms of contribution of these resources to building strategic advantage. In the text the following issues have been discussed: current terminology dilemmas related to enterprise resources, present classifi cations of enterprise resources and their cognitive and utilitarian significance, role of enterprise resources in building strategic advantage, situational approach to resource management, increasing role of relational capital. pl
dc.subject.pl zarządzanie zasobami pl
dc.subject.pl zdolności pl
dc.subject.pl przewaga strategiczna pl
dc.subject.en resource management pl
dc.subject.en capabilities pl
dc.subject.en strategic advantage pl
dc.description.volume 51 pl
dc.description.number 3 (205) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.journal Zagadnienia Naukoznawstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0