Jagiellonian University Repository

Funkcje kierowania w zarządzaniu firmą handlową (na przykładzie KAZAR Sp. z o.o.)

pcg.skipToMenu

Funkcje kierowania w zarządzaniu firmą handlową (na przykładzie KAZAR Sp. z o.o.)

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Szumny, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:29:08Z
dc.date.available 2020-07-25T03:29:08Z
dc.date.submitted 2014-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198108
dc.language pol pl
dc.title Funkcje kierowania w zarządzaniu firmą handlową (na przykładzie KAZAR Sp. z o.o.) pl
dc.title.alternative Management functions in the management of a trading company (for example KAZAR Sp.) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu przedstawienie funkcji kierowania w zarządzaniu firmą handlową na przykładzie KAZAR Sp.z o.o.Rozdział I przedstawi najważniejsze funkcje procesu zarządzania. Począwszy od Planowania, Organizowania, Motywowania kończąc na Kontrolowaniu. Omówione zostaną podmioty systemu motywacji w organizacjach na podstawie poszczególnych teorii. Rozdział II charakteryzuje firmę handlową jaką jest KAZAR Sp.z o.o. Zostanie omówiona geneza spółki, jej ogólny obszar i zasięg działalności, struktura i zatrudnienie, odpowiedzialność społeczna oraz otrzymane nagrody.Rozdział III opisuje jakie systemy oceniania występują w firmie KAZAR Sp. z o.o, oraz kto podlega owej ocenie. Przestawiony również zostanie system nagradzania czyli nagrody i bonusy, do których ma prawo każdy pracownik. Konkursy w jakich biorą udział całe zespoły oraz konkurs „Łowcy Paragonów”, który wyłania najlepszego pracownika-sprzedawcę firmy KAZAR Sp. Z o.o.Rozdział IV przedstawia analizę sposobów zarządzania w firmie Kazar na podstawie przeprowadzonych badań- praktyki stosowane przez kierowników poszczególnych salonów sprzedażowych na terenie województw małopolskiego i śląskiego. pl
dc.abstract.en This paper aims to provide management functions to manage a trading company for example KAZAR Ltd.Chapter I will present the most important functions of the management process. Starting from the Planning , Organizing , Motivating ending control . System operators will be discussed motivation in organizations based on these theories.Chapter II is characterized by a trading company which is KAZAR Ltd. Will discuss the genesis of the company, its general area and scope of activity , structure and employment , social responsibility , and received the award.Chapter III describes the evaluation systems are in the company KAZAR Sp. with o.o , and who is subject to this assessment. Reset will also be a system of rewards or prizes and bonuses to which each employee is entitled . Contests in which all teams participate and the competition " Hunter receipts " that emerges best employee - vendor company KAZAR Sp. With o.o.Chrapter IV IV presents an analysis of ways to manage the company Kazar based on the research-practice used by managers of individual stores sales in the province of Malopolska and Silesia. pl
dc.subject.pl system oceniania - motywacja – kierownik - system kontrolowania pl
dc.subject.en system of assessment - motivation - manager - control system pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89772-104720 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)