Jagiellonian University Repository

Stosunki Białorusi i Rosji jako element reintegracji obszaru postradzieckiego w latach 1991-2012

pcg.skipToMenu

Stosunki Białorusi i Rosji jako element reintegracji obszaru postradzieckiego w latach 1991-2012

Show full item record

dc.contributor.advisor Jach, Anna [SAP12019364] pl
dc.contributor.author Grzyb, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:53:30Z
dc.date.available 2020-07-25T02:53:30Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197640
dc.language pol pl
dc.title Stosunki Białorusi i Rosji jako element reintegracji obszaru postradzieckiego w latach 1991-2012 pl
dc.title.alternative Belarus and Russia relations as an example of reintegration of Post - Soviet area in the years 1991-2012 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Pierwszy rozdział pracy licencjackiej porusza kwestie polityki Federacji Rosyjskiej prowadzącej do reintegracji obszaru postradzieckiego. Kolejne rozdziały opisują stosunki białorusko-rosyjskie w latach 1991-2012. W tej części pracy zostają przeanalizowane i porównane projekty integracyjne Białorusi i Rosji, takie jak Stowarzyszenie Białorusi i Rosji, Związek Białorusi i Rosji oraz Państwo Związkowe Białorusi i Rosji. Poruszone zostają również najważniejsze kwestie wzajemnych stosunków obu państw. pl
dc.abstract.en The first chapter of Bachelor’s dissertation examines politics of the Russian Federation leading to reintegration of Post-Soviet area. The next chapters describe belarussian-russian relations in the years 1991-2012. This part of dissertation examines and compares integration projects of Belarus and Russia such as The Association of Belarus and Russia, The Union of Russia and Belarus, The Union State of Russia and Belarus as well as raises significant issues of bilateral relations. pl
dc.subject.pl Białoruś i Rosja, ZBiR, stosunki białorusko-rosyjskie pl
dc.subject.en Belarus and Russia, Belarussian-Russian relations, Russia, Belarus pl
dc.contributor.reviewer Jach, Anna [SAP12019364] pl
dc.contributor.reviewer Gordziejew, Jerzy [SAP11018624] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89159-142389 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy rosjoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)