Jagiellonian University Repository

Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej

pcg.skipToMenu

Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.contributor.editor Frączkiewicz-Wronka, Aldona pl
dc.date.accessioned 2014-09-30T13:03:32Z
dc.date.available 2014-09-30T13:03:32Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1970
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej pl
dc.title.alternative Management of development in the context of the new regional policy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego pl
dc.description.physical 157-167 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 165-166. Publikacja nie posiada numeru ISBN pl
dc.identifier.weblink http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_A.Noworol__Zarzadzanie_rozwojem_w_kontekscie_nowej_polityki_regionalnej.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy wyzwań, które stwarza nowa polityka regionalna Unii Europejskiej wobec podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie rozwojem terytorialnym. Nowy model polityki regionalnej skoncentrowany jest na terytorializacji interwencji publicznych oraz wielopoziomowym, sieciowym rozumieniu zarządzania. Na podstawie syntetycznego opisu przesłanek i istoty nowej polityki wskazano główne mechanizmy i instrumenty, które pozwolą wdrażać nowe rozwiązania, ukierunkowane na zwiększenie efektywności zarządzania organizacjami publicznymi oraz podmiotami stymulującymi rozwój w obszarach funkcjonalnych pl
dc.abstract.en The New Regional Policy of the European Union creates specific challenges for legal entities responsible for management of the territorial development. The new model of policy is focused on the territorial public intervention (a place-based policy) as well as on the Multi-Level Governance. Based on the review of premises and the essence of the New Regional Policy, the paper indicates main mechanisms and instruments, allowing the enhancement of the effectiveness of entities managing the development in functional areas. The paper underlines the role of networked triple-sector, hybrid partnerships, which - in parallel to the public system - will determine processes of the management of development pl
dc.description.series Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611; 169 pl
dc.description.publication 0,63 pl
dc.title.container Zarządzanie publiczne : koncepcje, metody, techniki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2014-09-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)