Jagiellonian University Repository

Migracje a tożsamość. Przemiany tożsamości Polek, Islandek i Ukrainek w kontekście teorii kontroli tożsamości Petera Burke'a.

pcg.skipToMenu

Migracje a tożsamość. Przemiany tożsamości Polek, Islandek i Ukrainek w kontekście teorii kontroli tożsamości Petera Burke'a.

Show full item record

dc.contributor.advisor Borowik, Irena [SAP11013188] pl
dc.contributor.author Koralewska, Inga pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:29:21Z
dc.date.available 2020-07-24T22:29:21Z
dc.date.submitted 2014-03-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193531
dc.language pol pl
dc.title Migracje a tożsamość. Przemiany tożsamości Polek, Islandek i Ukrainek w kontekście teorii kontroli tożsamości Petera Burke'a. pl
dc.title.alternative Identity and migration. Icelandic, Polish and Ukrainian women's identities' change in the context of Peter Burke's Identity Control Theory. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca podejmuje wątek przemian tożsamościowych w kontekście migracji kobiet z Ukrainy do Polski i z Polski do Islandii. Zaplecze teoretyczne stanowi teoria kontroli tożsamości Petera Burke'a, której zakres pojęciowy znajduje się na pograniczu psychologii społecznej i socjologii emocji. W badaniach zastosowano metodologię jakościową: technikę wywiadu pogłębionego. Analizie poddano wątek zależności pomiędzy tożsamością a strukturą społeczną, problem płci kulturowej w migracjach oraz zagadnienie wpływu migracji na konstruowanie własnej tożsamości. pl
dc.abstract.en In this thesis I provide an analysis of identity's changes in the context of women's migration from Poland to Iceland, and from Ukraine to Poland using qualitative method: in depth interview. Theoretical background is made by Peter Burke's Identity Control Theory. Research concerns such topics as: interrelation between identity and social structure, gender in migration studies and problem of influence, of the migration process on identity. pl
dc.subject.pl tożsamość, migracje kobiet, struktura społeczna, gender pl
dc.subject.en Identity, women's migration, social structure, gender pl
dc.contributor.reviewer Zielińska, Katarzyna [SAP11119370] pl
dc.contributor.reviewer Borowik, Irena [SAP11013188] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84602-98999 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)