Jagiellonian University Repository

STRATEGIE INFORMACYJNE RZĄDU RP A UMOWA ACTA

pcg.skipToMenu

STRATEGIE INFORMACYJNE RZĄDU RP A UMOWA ACTA

Show full item record

dc.contributor.advisor Szymańska, Agnieszka [SAP11018723] pl
dc.contributor.author Ścibor, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:55:24Z
dc.date.available 2020-07-24T21:55:24Z
dc.date.submitted 2014-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193004
dc.language pol pl
dc.title STRATEGIE INFORMACYJNE RZĄDU RP A UMOWA ACTA pl
dc.title.alternative Communication strategy of the Polish government and ACTA case. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza strategii informacyjnych rządu przy podpisywaniu umowy ACTA. W szczególności analizie poddane zostały skutki debaty społecznej, umożliwiające obywatelom zapoznanie się z umową. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do skuteczności dobranej strategii informacyjnej i rzeczowości faktów przedstawionych na jej temat. Całość rozważań jest osadzona w ramach teoretycznych, a dotyczą one uwydatnienia błędów których dopuścił się rząd RP. pl
dc.abstract.en Aim of this study is to analyze the information strategies of government at the signing of ACTA. In particular, the analysis included the effects of public debate, allowing people to familiarize themselves with the contract. The whole discussion is rooted in the theory, and they dotyczną highlight errors committed by the government of the Republic of Poland. pl
dc.subject.pl Strategia informacyjna, polityka informacyjna, ACTA, rząd RP,debata społeczna pl
dc.subject.en Information strategy, information policy, ACTA, the Polish government, public debate pl
dc.contributor.reviewer Szymańska, Agnieszka [SAP11018723] pl
dc.contributor.reviewer Hess, Agnieszka [SAP11117384] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83560-113171 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)