Jagiellonian University Repository

Glosariusz terminów z dziedziny modyfikacji ciała

pcg.skipToMenu

Glosariusz terminów z dziedziny modyfikacji ciała

Show full item record

dc.contributor.advisor Czesak, Artur [SAP11116651] pl
dc.contributor.author Migdalska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:38:34Z
dc.date.available 2020-07-24T21:38:34Z
dc.date.submitted 2013-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192745
dc.language pol pl
dc.title Glosariusz terminów z dziedziny modyfikacji ciała pl
dc.title.alternative Glossary of Body Modification Terms pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu stworzenie dwujęzycznego, angielsko-polskiego glosariusza terminów z dziedziny modyfikacji ciała, a także analizę statystyczną i jakościową zgromadzonego w nim materiału terminologicznego. Część praktyczna pracy została poprzedzona częścią teoretyczną, w której przeanalizowano związki między leksykologią, leksykografią, terminologią i terminografią oraz historię tych dziedzin. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z terminologią (model teoriopoznawczy Wüstera, budowa definicji), a także procesowi kompilacji glosariusza. Praca ma znaczenie poznawcze (zbadanie i przedstawienie w uporządkowany sposób zakresu tematycznego leksyki, dotychczas nieobecnego w słownikach) i praktyczne (zastosowania przekładowe i edukacyjne). pl
dc.abstract.en The purpose of this work is to create English-Polish bilingual glossary of body modification terms and to perform statistical and qualitative analysis of the terminology. The practical part of the thesis is preceded by the theoretical part which analyzes links between lexicology, lexicography, terminology and terminography as well as the history of these disciplines. A particular focus is being placed on issues connected with terminology (terminological triangles of Eugen Wüster, formulating definitions) and compilation of a glossary. This thesis has two dimensions: cognitive (analysis and presentation in an orderly manner of the scope of vocabulary that has not yet been included in dictionaries) and practical (translation and education). pl
dc.subject.pl termin, terminologia, glosariusz, modyfikacje ciała pl
dc.subject.en term, terminology, glossary, body modifications pl
dc.contributor.reviewer Czesak, Artur [SAP11116651] pl
dc.contributor.reviewer Tyupa, Sergiy pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83277-150620 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy lingwistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)