Jagiellonian University Repository

Wybory do Sejmu, jego organy i funkcje.

pcg.skipToMenu

Wybory do Sejmu, jego organy i funkcje.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.author Grudziecki, Dawid pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:24:19Z
dc.date.available 2020-07-24T20:24:19Z
dc.date.submitted 2013-11-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191588
dc.language pol pl
dc.title Wybory do Sejmu, jego organy i funkcje. pl
dc.title.alternative Elections to the Seym, his bodies and functions. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska obejmuje najistotniejsze kwestie dotyczące wyborów parlamentarnych w Polsce jak przykładowo ich specyfika, najważniejsze zasady wyborcze, które są nieodłączne dla każdego demokratycznego państwa, relacje między Sejmem, a pozostałymi dwoma monteskiuszowskimi władzami. Dodatkowo, wymieniam przywileje płynące z pełnienia funkcji posła i form jego ochrony przy pełnieniu mandatu.Drugi rozdział składa się z w pierwszej kolejności z przedstawienia cech organu państwa. Ciąg dalszy to relatywnie szczegółowy opis dwóch organów Sejmu wymienianych w Konstytucji (Marszałek Sejmu i komisje sejmowe) i dwie pozakonstytucyjne, choć mimo to, również istotne (Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów). Opisuję ich procedurę wyboru, kompetencje, inne uprawnienia, a także organizację pracy tych organów. W ostatniej kolejności relacjonuję istotę działania organów pomocniczych izby.Ostatni rozdział ma na celu zapoznanie czytelnika ze wszystkimi funkcjami, jakie Sejm ma obowiązek realizować. Są to najważniejsze z punktu widzenia działalności państwa obszary obejmujące prawo (a zarazem powinność) do decydowania w takich kwestiach jak ustrój państwa, jego prawo, forma prowadzenia finansów publicznych i wreszcie kontrola tych obszarów i nie tylko. pl
dc.abstract.en My master's thesis includes the most important issues about parliament elections in Poland such as their specificity, five most important voting rules (commonness, secrecy, straightforwardness, equality, proportionality) which are inseparable for every democratic country. In this place I characterize also the relations between polish Seym and other two authorities: executive and court. Additionally I mention the privileges of being a member of parliament.The second chapter includes a introduction of a state administration body features. In second order I describe two Seym bodies which are situated in the polish constitution: the Seym Speaker and Seym’s commissions. Then I write about Seym bodies which are not situated in the polish constitution: Seym’s Presidium and Senior’s Convent. I show the procedure of electing these institutions, their powers, other rights and their work organization. Finally, I describe the effect of subsidiary bodies activity.The last chapter aspires to introduce to the readers every function which Seym has to do. These are, from the countries point of view, the most important spaces to decide like political system, legislative, public finances and finally verification of them and not only. pl
dc.subject.pl Sejm, organy sejmowe, funkcje sejmowe. pl
dc.subject.en Seym, Seym bodies, Seym functions. pl
dc.contributor.reviewer Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82021-85799 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)