Jagiellonian University Repository

Polsko-japońska translatoryka poetycka. Wiersze Wisławy Szymborskiej w przekładzie Mitsuyoshiego Numano.

pcg.skipToMenu

Polsko-japońska translatoryka poetycka. Wiersze Wisławy Szymborskiej w przekładzie Mitsuyoshiego Numano.

Show full item record

dc.contributor.advisor Huszcza, Romuald [SAP11017330] pl
dc.contributor.author Zabielska, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T12:06:29Z
dc.date.available 2020-07-24T12:06:29Z
dc.date.submitted 2012-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183843
dc.language pol pl
dc.title Polsko-japońska translatoryka poetycka. Wiersze Wisławy Szymborskiej w przekładzie Mitsuyoshiego Numano. pl
dc.title.alternative Polish-japanese poetic translatology. Poems of Wisława Szymborska in Mitsuyoshi Numano's translation. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska podejmuje próbę omówienia zagadnień związanych z translatoryką polsko-japońską oraz zawiera analizy dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej w japońskim przekładzie Mitsuyoshiego Numano. Omawiane utwory noszą tytuły "Kot w pustym mieszkaniu" oraz "Utopia". W metodologii pracy wykorzystano zaproponowaną przez Stanisława Barańczaka koncepcję dominanty semantycznej utworu literackiego, rozwiniętą następnie przez Annę Bednarczyk. Analiza utworów polega na przybliżeniu specyfiki wspomnianych wyżej wierszy w oryginale, odszukaniu i szczegółowym omówieniu strategii translatorskich tłumacza oraz wskazaniu potencjalnych problemów w procesie polsko-japońskiego przekładu. pl
dc.abstract.en This thesis discusses a problem of polish-japanese translatology and provides two analyses of Wisława Szymborska's poems in translation of Mitsuyoshi Numano. The titles of examined poems are respectively "Cat in an empty apartment" and "Utopia". Applied methodology was based on a concept of semantic dominant in literary works, as proposed by Stanisław Barańczak and Anna Bednarczyk. The analysis consists of the interpretation of the original text, finding and thoroughly discussing the translator's strategies and last, but not least, pointing out the potential problems which can occur during the polish-japanese translation process. pl
dc.subject.pl Szymborska Wisława, Mitsuyoshi Numano, polsko-japońska translatoryka, przekład, poezja pl
dc.subject.en polish-japanese translatology, translation, poetry, Szymborska Wisława, Mitsuyoshi Numano pl
dc.contributor.reviewer Kozyra, Agnieszka [SAP11019087] pl
dc.contributor.reviewer Huszcza, Romuald [SAP11017330] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-70736-29251 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - japonistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)