Jagiellonian University Repository

O możliwości adaptacji koncepcji paradygmatu Thomasa Kuhna do nauk prawnych na przykładzie prawa unijnego jako szczególnego porządku prawnego

pcg.skipToMenu

O możliwości adaptacji koncepcji paradygmatu Thomasa Kuhna do nauk prawnych na przykładzie prawa unijnego jako szczególnego porządku prawnego

Show full item record

dc.contributor.author Przybojewska, Ilona [SAP14018638] pl
dc.date.accessioned 2015-12-11T13:33:55Z
dc.date.available 2015-12-11T13:33:55Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18170
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title O możliwości adaptacji koncepcji paradygmatu Thomasa Kuhna do nauk prawnych na przykładzie prawa unijnego jako szczególnego porządku prawnego pl
dc.title.alternative Of the possibility of adaptation of the conception of a paradigm by T. Kuhn to legal sciences on an example of the European Union law as a specific legal order pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-87 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 86-87 pl
dc.identifier.weblink ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/spoleczne/6_ZESZYTY_SPOLECZNE_6_ONLINE_2013.pdf#page=73 pl
dc.description.number 6 (1) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-07 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ochrony Środowiska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska