Jagiellonian University Repository

Propagowanie kultury śląskiej w mediach regionalnych, a potrzeby medialne Ślązaków

pcg.skipToMenu

Propagowanie kultury śląskiej w mediach regionalnych, a potrzeby medialne Ślązaków

Show full item record

dc.contributor.advisor Wolny-Zmorzyński, Kazimierz [SAP11016808] pl
dc.contributor.author Spyrka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:24:43Z
dc.date.available 2020-07-24T06:24:43Z
dc.date.submitted 2012-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179402
dc.language pol pl
dc.title Propagowanie kultury śląskiej w mediach regionalnych, a potrzeby medialne Ślązaków pl
dc.title.alternative Propagation silesia culture in region media and media wanted of Silesian people pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca skupia się wokół mediów regionalnych i lokalnych na Śląsku. Zawarte są w niej również badania preferencji i upodobań Ślązaków jeśli chodzi o media w tym regionie. W pierwszym rozdziale niniejszej pracy autor skupia się na opisywaniu historii i kultury Śląska. W kolejnym rozdziale poznajemy rynek medialny na Śląsku, a następnie, w trzecim rozdziale można się dowiedzieć o programach, cyklach prasowych i audycjach propagujących kulturę śląską. Całość oparta jest badaniami. pl
dc.abstract.en This thesis describe media in one region i Poland, in Silesia. In first part author write about culture and history of Silesia. Next part relate newspapers, radio and tv station i Silesia. In the trird part, author descripe article, program and hearing the are purchase on culture in Silesia. Last part this thesis describe profundity result. The main subjekt of profundity was likes and dislikes people in Silesia in their media. pl
dc.subject.pl Śląsk, media lokalne, Ślązacy, kultura śląska, media Śląsk pl
dc.subject.en Silesia, media in Silesia, culture in Silesia, pl
dc.contributor.reviewer Groń, Krzysztof [SAP11019890] pl
dc.contributor.reviewer Wolny-Zmorzyński, Kazimierz [SAP11016808] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65900-135392 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)