Jagiellonian University Repository

Badanie algorytmów trasowania w sieciach sensorowych

pcg.skipToMenu

Badanie algorytmów trasowania w sieciach sensorowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.author Filip, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:17:48Z
dc.date.available 2020-07-24T06:17:48Z
dc.date.submitted 2012-11-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179292
dc.language pol pl
dc.title Badanie algorytmów trasowania w sieciach sensorowych pl
dc.title.alternative Survey of routing protocols for sensor networks pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedstawienie protokołów trasowania stosowanych w sieciach sensorowych oraz porównanie ich według przyjętych kryteriów dokonane przy użyciu stworzonego w tym celu symulatora. Porównane zostały cztery wybrane protokoły trasowania ze względu na strukturę sieci, energię początkową sensorów, a także ze względu na ilość węzłów i rozmiar obszaru, na którym je rozmieszczono. Podczas wykonywanych symulacji, obserwowany jest także czas życia sieci. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to present and compare routing protocols in sensor networks using sensor networks simulator. Four routing protocols were compared in terms of network structure, initial sensor energy and network size. During simulations, network lifetime is being observed. pl
dc.subject.pl sieci sensorowe, protokoły trasowania, sensory, czas życia sieci pl
dc.subject.en sensor networks, routing protocols, sensors, network lifetime pl
dc.contributor.reviewer Gasiński, Leszek [SAP11015898] pl
dc.contributor.reviewer Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65790-78076 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)