Jagiellonian University Repository

Spór o prawną dopuszczalność przerywania ciąży

pcg.skipToMenu

Spór o prawną dopuszczalność przerywania ciąży

Show full item record

dc.contributor.advisor Płeszka, Krzysztof [SAP11008730] pl
dc.contributor.author Klimas, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:15:10Z
dc.date.available 2020-07-20T20:15:10Z
dc.date.submitted 2011-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175080
dc.subject.other przerywanie ciązy, aborcja, dopuszczalnośc, spór pl
dc.title Spór o prawną dopuszczalność przerywania ciąży pl
dc.title.alternative Legal dispute over the admissibility of abortion pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The aim of my work is to present different perspectives on the problem of the admissibility of abortion, and check which of them might be a good justification for positive law to settle this issue. Although none of these aspects (moral, sociological and legal theoretical) does not definitively settle the dispute, based on the principles of the laws of a democratic rule of law seem to me most accurate way to demonstrate their correctness. pl
dc.abstract.other Celem mojej pracy jest przedstawienie różnych spojrzeń na problem dopuszczalności przerywania ciąży, i sprawdzenie, które z nich mogłyby być dobrym uzasadnieniem dla prawa stanowionego rozstrzygającego tą kwestię. Choć żaden z przedstawionych aspektów (moralny, socjologiczny i teoretyczno prawny) nie rozstrzyga definitywnie sporu, oparcie przepisów prawnych na zasadach demokratycznego państwa prawnego wydają się dla mnie najtrafniejszym sposobem wykazania ich poprawności. pl
dc.subject.en abortion, legal dispute, admissibility of abortion pl
dc.contributor.reviewer Płeszka, Krzysztof [SAP11008730] pl
dc.contributor.reviewer Gizbert-Studnicki, Tomasz [SAP11005376] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61519-40087 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)