Jagiellonian University Repository

Oceny okresowe a rozwój zasobów ludzkich w organizacji.

pcg.skipToMenu

Oceny okresowe a rozwój zasobów ludzkich w organizacji.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Krop, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:10:35Z
dc.date.available 2020-07-20T20:10:35Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175007
dc.subject.other motywacja i rozwój – narzędzia oceniania – ocena pracownicza – proces oceniania – relacja przełożony podwładny pl
dc.title Oceny okresowe a rozwój zasobów ludzkich w organizacji. pl
dc.title.alternative Periodic evaluation and development of human resources in the organization. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en Employee Assessments system is a popular tool in managing human resources, which is important in directing people and creating conditions to achieve high level of satisfaction for employees and for the organization. Master’s thesis presents basic issues of employees’ evaluation. This essay concentrate on evaluation methodology including purpose and criterions of evaluation, different assessment instruments and most common mistakes. In the study employees attitude towards evaluations, employee assessments influence on motivation and development, behavior of individuals during periodic employees’ appraisal were inquired precisely. Data from surveys were analyzed and presented in the last part of the essay. The result of the research was that employee assessments were indifferent to them. Despite this fact most of interviewees declare that evaluations improves motivation and development without interference in superior-subordinate relationship. pl
dc.abstract.other System ocen pracowniczych to popularne narzędzie stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które ma duże znaczenie w procesach kierowania ludźmi i tworzenia warunków do osiągania wysokiego poziomu satysfakcji zarówno pracowników, jak i organizacji. Praca prezentuje podstawową problematykę związana z ocenianiem pracowników. W niniejszej pracy skupiono się na całej metodologii oceniania, zaczynając od poznania celu i kryteriów oceny, poprzez przegląd narzędzi, kończąc na najczęściej popełnianych błędach. Szczegółowo poddano badaniu stosunek pracowników do przeprowadzania ocen, wpływu ocen pracowniczych na motywację i rozwój oraz sposobu zachowania jednostki podczas oceny okresowej. Informacje zebrane za pomocą metody ankietowej szczegółowo zostały opisane w ostatniej części pracy. Dokonane badania pokazały, iż pracownicy mają obojętną postawę wobec przeprowadzania ocen. Mimo tego większość badanych deklaruje, że ocenianie pozytywnie wpływa na motywację oraz rozwój, nie ingerując przy tym w relacje przełożony – podwładny. pl
dc.subject.en motivation and development - assessment tools - employee evaluation- \nthe process of evaluating - superior subordinate relationship pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61444-116286 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)