Jagiellonian University Repository

"Głodne uwagi". Przejawy tożsamości anorektycznej w blogach "pro-ana"

pcg.skipToMenu

"Głodne uwagi". Przejawy tożsamości anorektycznej w blogach "pro-ana"

Show full item record

dc.contributor.advisor Śliwiński, Piotr [SAP11019848] pl
dc.contributor.author Socha, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:07:57Z
dc.date.available 2020-07-20T20:07:57Z
dc.date.submitted 2011-10-31 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174965
dc.subject.other tożsamość anorektyczna, ruch pro-ana, anoreksja w Internecie, promowanie anoreksji, tło kulturowe anoreksji pl
dc.title "Głodne uwagi". Przejawy tożsamości anorektycznej w blogach "pro-ana" pl
dc.title.alternative "Starving for attention". The Manifestations of the Anorexic Identity in the "Pro-ana" Blogs. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en Not many a disorder stirs people's blood like anorexia does. It provokes both aggression and curiosity at the same time; it even raises doubts as to its being a proper disorder in some and is perceived as the meaning of life by others. One thing's true for sure - anorexia will always be met with interest mixed with disgust.The main goal of the thesis is to find out why it is anorexia that is so fascinating that it spawned a whole thriving movement called pro-ana that praises and glorifies the disorder. The movement, embracing people striving for perfection, is one of the most interesting phenomena of the Internet. The impartial research on the movement's members' characteristics may shed some light on both anorexia and a place of adolescents in the modern culture, with the pro-ana being one of its safe havens allowing one's identity to develop and take shape.The basis for the discussion is provided in the form of entries selected from among 10 blogs written by the open pro-ana's sympathizers. The proper context is given by presenting the roles of the Internet as a communication medium, the blogosphere's as a cultural and social background enabling the interpretation of the disorder through its symbols and hidden meanings, and finally by comparing the pro-ana movement's sympathizers' characteristics with the characteristics of diagnosed anorexia patients.The thesis presents research allowing one to objectively describe the phenomenon. It also attempts to replace the prejudice against the pro-ana sympathizers with the understanding of girls lost in the world glorifying unnaturally thin bodies. pl
dc.abstract.other Rzadko która choroba budzi tyle emocji, co anoreksja. Spotyka się ona z jednej strony z niepohamowaną agresja, z drugiej̨ z nigdy niegasnącym zainteresowaniem. Niektórzy w swych refleksjach na temat anoreksji odmawiają jej prawa do statusu choroby, inni mówią, że anoreksja to tylko fanaberia rozkapryszonych nastolatek, które z kolei widzą w niej niemalże sens swojego życia. Jedno jest pewne - anoreksja zawsze przyciągać będzie spojrzenia pełne wstrętu i ciekawości.Znaczna część tej pracy będzie próbowała dociec, dlaczego właśnie anoreksja okazuje się być tak fascynująca, że urósł wokół niej prężnie działający ruch osób gloryfikujących tę chorobę. Pro-ana, o którym tu mowa, jest jednym z bardziej specyficznych fenomenów Internetu, który łączy ludzi na ich drodze do osiągnięcia perfekcji. Pozbawione emocji spojrzenie na dynamikę tego ruchu, skupione na wychwyceniu cech charakterystycznych dla funkcjonujących w jego ramach jednostek, może odpowiedzieć na wiele pytań związanych z anoreksją i z kondycją młodego człowieka zagubionego we współczesnej kulturze, który właśnie w społeczności pro- ana odnajduje bezpieczną przestrzeń do budowania swej tożsamości.Nakreślone wyżej zagadnienia opisane są̨ na podstawie analizy wpisów pamiętnikowych wybranych z 10 blogów należących do osób otwarcie sympatyzujących z ruchem pro-ana, czyli tzw. "motylków". Ta analiza nie może dać pełnego obrazu wspomnianych wcześniej zagadnień, jeśli nie zostanie osadzona w możliwie szerokim kontekście. Dla kontekstu tego kluczowe jest zarysowanie znaczenia Internetu jako narzędzia służącego przede wszystkim do komunikacji, omówienie blogosfery jako przestrzeni społecznej realizującej bardzo różnorodne potrzeby współczesnego człowieka, tła kulturowego, które pozwala interpretować anoreksję w kontekście towarzyszącej jej warstwy symbolicznej, oraz w końcu zestawienie cech osobowościowych, które pozwalają łączyć wypowiedzi osób wyrażających na forum Internetu swą sympatię do ruchu pro-ana z cechami osób ze zdiagnozowaną anoreksją.Praca ta przedstawia wyniki badań, które pozwolą ocenić opisywane tu zjawisko w sposób obiektywny. Podjęta jest tu również dyskusja ze stereotypem zwolenniczki pro-ana, która na celu ma zastąpienie wrogości wynikającej z braku zrozumienia wiedzą i chęcią niesienia pomocy młodym dziewczynom zagubionym w świecie gloryfikującym nienaturalnie wychudzone sylwetki kobiet. pl
dc.subject.en anorexic identity, the pro-ana movement, Internet and anorexia, praising anorexia, anorexia as a culture-bound syndrome pl
dc.contributor.reviewer Rudy, Zbigniew [SAP11010608] pl
dc.contributor.reviewer Śliwiński, Piotr [SAP11019848] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61400-62353 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)