Jagiellonian University Repository

Całkowita regresja zmian w mózgu u chorej na raka piersi z nadmierną ekspresją HER2 po radioterapii i leczeniu lapatynibem z kapecytabiną

pcg.skipToMenu

Całkowita regresja zmian w mózgu u chorej na raka piersi z nadmierną ekspresją HER2 po radioterapii i leczeniu lapatynibem z kapecytabiną

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa