Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Osmanisch-türkische Appellativa im Reisebuch von Adam Wenner (1622)

Osmanisch-türkische Appellativa im Reisebuch von ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska