Jagiellonian University Repository

^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-octreotate : a new radiotracer for detection and staging of NET : a case of metastatic duodenal carcinoid

pcg.skipToMenu

^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-octreotate : a new radiotracer for detection and staging of NET : a case of metastatic duodenal carcinoid

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa