Jagiellonian University Repository

Zaburzenia funkcji nerek u chorych po przeszczepieniu serca

pcg.skipToMenu

Zaburzenia funkcji nerek u chorych po przeszczepieniu serca

Show full item record

dc.contributor.author Przybyłowski, Piotr [SAP20001438] pl
dc.date.accessioned 2020-06-30T08:43:54Z
dc.date.available 2020-06-30T08:43:54Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1509-2046 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160136
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zaburzenia funkcji nerek u chorych po przeszczepieniu serca pl
dc.title.alternative Renal disturbances after heart transplantation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 304-310 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 309-310 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/forum_nefrologiczne/article/view/20354 pl
dc.subject.en chronic kidney disease pl
dc.subject.en heart transplantation pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2083-828X pl
dc.title.journal Archives of Psychiatry and Psychotherapy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-30 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa