Jagiellonian University Repository

Карпатські топографічні назви в лексикографічних роботах Івана Вагилевича

Карпатські топографічні назви в лексикографічних ...

Show full item record

dc.contributor.author Budziak, Anna [SAP11116944] pl
dc.contributor.editor Chodurska, Halina pl
dc.contributor.editor Mażulis-Frydel, Anna pl
dc.contributor.editor Radzik, Anna [SAP14022431] pl
dc.date.accessioned 2015-10-07T12:35:57Z
dc.date.available 2015-10-07T12:35:57Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7850-171-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15963
dc.language ukr pl
dc.subject.other Іван Вагилевич pl
dc.subject.other Руська Трійця pl
dc.subject.other українська діалектологія pl
dc.subject.other історія української лексикографії pl
dc.title Карпатські топографічні назви в лексикографічних роботах Івана Вагилевича pl
dc.title.alternative Karpats'kì topografìčnì nazvi v leksikografìčnih robotah Ìvana Vagileviča pl
dc.title.alternative Carpathian place names in Ivan Vahylevych's dictionaries pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Impuls pl
dc.description.physical 33-45 pl
dc.subject.pl Iwan Wahylewycz pl
dc.subject.pl Ruska Trójca pl
dc.subject.pl dialektologia ukraińska pl
dc.subject.pl historia leksykografii ukraińskiej pl
dc.subject.en Ivan Vahylevych pl
dc.subject.en Ukrainian dialectology pl
dc.subject.en the Ruthenian Triad pl
dc.subject.en Ukrainian lexicography pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container W świecie Słowian : szkice z dziejów leksykologii i leksykografii : księga dedykowana profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)