Jagiellonian University Repository

6th International Congress of the Baltic Medico- Legal Associaton, "New Technologies in Forensic Medicine", Vilnius, 14-16 czerwca 2007 : sprawozdanie

pcg.skipToMenu

6th International Congress of the Baltic Medico- Legal Associaton, "New Technologies in Forensic Medicine", Vilnius, 14-16 czerwca 2007 : sprawozdanie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa