Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Surface-enhanced Raman scattering study of the binding modes of a dibenzotetraaza[14]annulene derivative with DNA/RNA polynucleotides

Surface-enhanced Raman scattering study of the binding ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa