Jagiellonian University Repository

Polishness as a superior value in the social activism of Erazm Józef Jerzmanowski

pcg.skipToMenu

Polishness as a superior value in the social activism of Erazm Józef Jerzmanowski

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa