Jagiellonian University Repository

Composition of free fatty acid and triglyceride fractions in human necrotic pancreatic tissue

pcg.skipToMenu

Composition of free fatty acid and triglyceride fractions in human necrotic pancreatic tissue

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa