Jagiellonian University Repository

Europeizacja prawa prywatnego : II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Katowice-Wisła (28-30.09.2006)

pcg.skipToMenu

Europeizacja prawa prywatnego : II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Katowice-Wisła (28-30.09.2006)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa