Jagiellonian University Repository

Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczność dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce : uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r.

pcg.skipToMenu

Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczność dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce : uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa