Jagiellonian University Repository

Powracające pytanie o interpolacjonizm. Wspominani i zapomniani : na marginesie zbioru "Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik"

pcg.skipToMenu

Powracające pytanie o interpolacjonizm. Wspominani i zapomniani : na marginesie zbioru "Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa