Jagiellonian University Repository

Kliniczne znaczenie analizy wrażliwości mutacji kinazy ABL1 "in vitro" na inhibitory kinazy tyrozynowej

pcg.skipToMenu

Kliniczne znaczenie analizy wrażliwości mutacji kinazy ABL1 "in vitro" na inhibitory kinazy tyrozynowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa