Jagiellonian University Repository

Ocena jakości życia jako kryterium nagród benchmarkingowych dla urzędów administracji publicznej

pcg.skipToMenu

Ocena jakości życia jako kryterium nagród benchmarkingowych dla urzędów administracji publicznej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa