Jagiellonian University Repository

Rewitalizacja/gentryfikacja jako element zmieniający semantykę miasta

pcg.skipToMenu

Rewitalizacja/gentryfikacja jako element zmieniający semantykę miasta

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa