Jagiellonian University Repository

Cechy strategii relacyjnych : wyniki badań eksperckich

pcg.skipToMenu

Cechy strategii relacyjnych : wyniki badań eksperckich

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska