Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konserwatyzm a innowacja : kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej w XVI wieku

Konserwatyzm a innowacja : kilka uwag o malarstwie ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska