Jagiellonian University Repository

Konserwatyzm a innowacja : kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej w XVI wieku

pcg.skipToMenu

Konserwatyzm a innowacja : kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej w XVI wieku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska