Jagiellonian University Repository

Międzynarodowa konferencja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych "Sixty years of the Universal Declaration of Human Rights : achievements and challenges"

pcg.skipToMenu

Międzynarodowa konferencja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych "Sixty years of the Universal Declaration of Human Rights : achievements and challenges"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa