Jagiellonian University Repository

Całkowity zakaz tortur i narażania na tortury : orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Saadi v. Italy

pcg.skipToMenu

Całkowity zakaz tortur i narażania na tortury : orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Saadi v. Italy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa