Jagiellonian University Repository

NA61/SHINE measurements of anisotropic flow relative to the spectator plane in Pb+Pb collisions at 30A GeV/c

pcg.skipToMenu

NA61/SHINE measurements of anisotropic flow relative to the spectator plane in Pb+Pb collisions at 30A GeV/c

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa