Jagiellonian University Repository

Gramatyka a słownik

pcg.skipToMenu

Gramatyka a słownik

Show full item record

dc.contributor.author Mańczak, Witold [SAP14021222] pl
dc.date.accessioned 2020-03-12T12:16:58Z
dc.date.available 2020-03-12T12:16:58Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0032-3802 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151691
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Gramatyka a słownik pl
dc.title.alternative Grammar and vocabulary pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 161-166 pl
dc.identifier.weblink http://mbc.malopolska.pl/publication/96506 pl
dc.abstract.pl Różnicę między gramatyką a słownikiem ujmuje się zazwyczaj jako jakościową, tymczasem autor usiłuje dowieść, że w rzeczywistości różnica ta jest ilościowa. Jeśli zajrzymy do słownika niemiecko-polskiego, możemy znaleźć następujący artykuł: Flieger [fl i:gǩr], -s, m., lotnik, a więc znajdujemy tu informacje dotyczące 1) pisowni, 2) wymowy, 3) fleksji, 4) składni (chodzi o to, że ten rzeczownik jest rodzaju męskiego) i 5) znaczenia tego wyrazu. Gramatyka także traktuje o pisowni, wymowie, fleksji, składni i znaczeniu wyrazów, a różnica polega na tym, że leksykografowie zajmują się wszystkimi pojedynczymi słowami, natomiast gramatycy tylko tym, co jest właściwe pewnym ilościom wyrazów. pl
dc.abstract.en The difference between grammar and vocabulary is considered to be qualitative, but the present writer claims that it is quantitative. In a German-Polish dictionary, it is possible to find the following article: Flieger [fl i:gǩr], s, m., lotnik, so there is information on (1) spelling, (2) pronunciation, (3) infl ection, (4) syntax (the noun is masculine) and (5) meaning of that word. Grammar deals also with spelling, pronunciation, infl ection, syntax and meaning, but the difference between grammar and lexicography consists in the fact that lexicography deals with all single words, whereas grammar examines only certain quantities of words. pl
dc.subject.pl gramatyka pl
dc.subject.pl słownik pl
dc.subject.pl pojedyncze wyrazy pl
dc.subject.pl ilości wyrazów pl
dc.subject.en grammar pl
dc.subject.en vocabulary pl
dc.subject.en single words pl
dc.subject.en quantities of words pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.publication 0,36 pl
dc.title.journal Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-12 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa