Jagiellonian University Repository

Ikona Chrystusa Pantokratora

Ikona Chrystusa Pantokratora

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2015-08-31T09:16:33Z
dc.date.available 2015-08-31T09:16:33Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15158
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ikona Chrystusa Pantokratora pl
dc.title.alternative The Icon of Christ Pantocrator pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 267-270 pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/RASP-2014-no-04-8.pdf#page=267 pl
dc.abstract.pl Jednym z najbardziej znanych typów wizerunków ikonograficznych w Kościele Wschodnim jest ikona Chrystusa Pantokratora (Wszechwładcy). Obraz ten w swoim typie ma genezę wczesnochrześcijańską. Należy wiązać to przedstawienie ikoniczne z tematyką Wniebowstąpienia oraz zagadnieniem zobrazowania w malarstwie sakralnym – kwestii czasów eschatycznych, tj. Powtórnego Przyjścia (Paruzji) Jezusa Chrystusa w Boskiej Chwale na ziemię, aby sądzić żywych i umarłych, (jako władca całego Stworzenia). Tekst jest komentarzem do kopii tego typu obrazu, zamieszczonego na okładce czasopisma. pl
dc.abstract.en One of the best known types of iconic image in the Eastern Orthodox Church is the icon of Christ Pantocrator. The genesis of this type of icon goes back to the times of Early Christianity.This iconic presentation is to be connected with the theme of the Ascension and the problem of pictorial renderings in sacral painting – the question of the Second Coming (Parousia) of Jesus Christ in God’s Glory on the earth, to judge the living and the dead (as the Lord of the whole Creation). The text is a commentary on the copy of this type of the picture reproduced on the cover of the journal. pl
dc.subject.pl ikona pl
dc.subject.pl malarstwo pl
dc.subject.pl Jezus Chrystus Pantokrator pl
dc.subject.pl historia malarstwa pl
dc.subject.pl opis obrazu pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.en icon pl
dc.subject.en painting pl
dc.subject.en Jesus Christ Pantocrator pl
dc.subject.en history of painting pl
dc.subject.en picture description pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 4 (8) pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-07-12 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska