Jagiellonian University Repository

Kundera’s struggle with kitsch : on "The unbearable lightness of being" once again

pcg.skipToMenu

Kundera’s struggle with kitsch : on "The unbearable lightness of being" once again

Show full item record

dc.contributor.author Hudymač, Aleksandra [SAP11018859] pl
dc.date.accessioned 2020-03-10T12:26:50Z
dc.date.available 2020-03-10T12:26:50Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2451-4233 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151462
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kundera’s struggle with kitsch : on "The unbearable lightness of being" once again pl
dc.title.alternative Kunderowskie zmagania z kiczem : raz jeszcze o "Nieznośnej lekkości bytu" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-98 pl
dc.description.additional Wersja oryginalna w j. polskim opublikowana "Załączniku Kulturoznawczym" 3/2016 (https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35231). pl
dc.identifier.weblink http://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/zalacznik_eng_2019_1.8_Hudymac.pdf pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.eissn 2392-2338 pl
dc.title.journal Załącznik Kulturoznawczy. English Edition pl
dc.title.volume Kitsch in contemporary culture pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-02-24 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska