Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Bioinnovation International Summit 2010" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Bioinnovation International Summit 2010" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa