Jagiellonian University Repository

Inwentarz Stylów Tożsamości (ISI) Michaela D. Berzonsky’ego : dane psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza

pcg.skipToMenu

Inwentarz Stylów Tożsamości (ISI) Michaela D. Berzonsky’ego : dane psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza

Show full item record

dc.contributor.author Senejko, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-02-28T07:51:37Z
dc.date.available 2020-02-28T07:51:37Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150436
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Inwentarz Stylów Tożsamości (ISI) Michaela D. Berzonsky’ego : dane psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza pl
dc.title.alternative Michael D. Berzonsky’s Identity Style Inventory (ISI) : data of statistical assessment of the ISI Polish adaptation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-48 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 47-48 pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/1130/1114 pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera dane psychometryczne polskiej adaptacji metody Michaela Berzonsky’ego diagnozującej style tożsamości i zaangażowanie - Inwentarza Stylu Tożsamości - ISI (Identity Style Inventory). Metoda ta jest obecnie dostępna w dwóch wersjach: starszej, ISI3 (adaptacja polska A. Senejko), oraz najnowszej, ISI4 (adaptacja polska A. Senejko, E. Okręglicka-Forysiak). Artykuł zawiera dane psychometryczne dotyczące stabilności bezwzględnej, mocy dyskryminacyjnej pozycji oraz analizy czynnikowej zarówno dla wersji ISI3, jak i ISI4 kwestionariusza ISI. Dane psychometryczne metody poprzedzono krótką charakterystyką modelu teoretycznego, na podstawie którego opracowano inwentarz ISI. pl
dc.abstract.en The article consists of data connected to statistical assessment of the Polish adaptations of Michael Berzonsky’s method for diagnosing styles of identity and commitment - the Identity Style Inventory (ISI). At present his method appears in two versions: ISI3 (A. Senejko’s Polish adaptation) and ISI4 (A. Senejko and E. Okręglicka-Forysiak’s Polish adaptation). The article discusses at the issue of different forms of statistical assessment of both versions of the ISI. The paper also includes a short analysis of the theoretical model, which was the basis for Identity Style Inventory. pl
dc.subject.pl style tożsamości pl
dc.subject.pl polska adaptacja ISI pl
dc.subject.pl dane psychometryczne pl
dc.subject.en styles of identity pl
dc.subject.en Polish adaptation of the ISI pl
dc.subject.en statistical assessment pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych