Jagiellonian University Repository

Standard rzetelnego postępowania sądowego w sprawie karnej a europejski nakaz aresztowania : uwagi na tle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

pcg.skipToMenu

Standard rzetelnego postępowania sądowego w sprawie karnej a europejski nakaz aresztowania : uwagi na tle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa