Jagiellonian University Repository

"Polskie" karty w egzemplarzach Statutu Litewskiego z 1588 roku (historia "odręcznych" kopii)

pcg.skipToMenu

"Polskie" karty w egzemplarzach Statutu Litewskiego z 1588 roku (historia "odręcznych" kopii)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa