Jagiellonian University Repository

"Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego" 2011, nr 1 i 2 : czasopismo naukowe Biura Trybunału Konstytucyjnego

pcg.skipToMenu

"Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego" 2011, nr 1 i 2 : czasopismo naukowe Biura Trybunału Konstytucyjnego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska