Jagiellonian University Repository

Zwroty adresatywne

pcg.skipToMenu

Zwroty adresatywne

Show full item record

dc.contributor.author Załazińska, Aneta [SAP11018447] pl
dc.date.accessioned 2020-01-21T09:00:44Z
dc.date.available 2020-01-21T09:00:44Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2544-7335 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146851
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zwroty adresatywne pl
dc.title.alternative Forms of address pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-24 pl
dc.identifier.weblink https://oirp.krakow.pl/o-izbie/biuletyn-informacyjny-oirp-w-krakowie/ pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.journal Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska